Δημιουργούμε και κατοχυρώνουμε το Α.Φ.Μ. ειδικού σκοπού της επιχείρησης σας σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το Α.Φ.Μ. ειδικού σκοπού χρησιμοποιείται μόνο για την απόδοση Φ.Π.Α. στις ευρωπαϊκές χώρες όπως ορίζει η νομοθεσία. Στις περιπτώσεις που ξεπερνάμε τις 10.000 € σε πωλήσεις μέσα στην ευρωπαϊκή ένωση υποχρεούμαστε να ανοίξουμε Α.Φ.Μ. ειδικού σκοπού στις χώρες που πουλάμε και να αποδίδουμε τον Φ.Π.Α. στην χώρα εκείνη. Πλέον το Α.Φ.Μ. ειδικού σκοπού είναι προϋπόθεση για να κάνουμε πωλήσεις στα μεγάλα marketplace μέσα στην Ευρώπη.