Με την υπηρεσία Listing Creation αναλαμβάνουμε να δημιουργήσουμε αγγελίες που θα προβάλουν με επιτυχία τα προϊόντα σας σε στοχευμένο πελατολόγιο επιτυγχάνοντας σημαντική αύξηση στο Conversion Rate της αγγελίας σας. Δημιουργούμε εξαιρετικές φωτογραφίες που θα αναδείξουν το προϊόν σας και θα το ξεχωρίσουν από τον ανταγωνισμό ενώ με την εφαρμογή βέλτιστων τεχνικών SEO στην περιγραφή των προϊόντων επιτυγχάνουμε την ανάδειξη τους στις πρώτες θέσεις της αναζήτησης από τους χρήστες.