Αναλαμβάνουμε να ανοίξουμε το δικό σας κατάστημα στην Amazon! Με την δυνατότητα αυτή που σας παρέχει η Amazon έχετε την ευκαιρία να δημιουργήσετε την δική σας ιστοσελίδα μέσα στο marketplace. Δημιουργούμε για εσάς μια εξαιρετική “βιτρίνα” του shop σας και με στοχευμένο περιεχόμενο προβάλουμε τα προϊόντα σας στο κοινό – στόχο σας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη Brand Registry.