Με την υπηρεσία Sellsphere Premium αναλαμβάνουμε εξολοκλήρου, για λογαριασμό, σας την υλοποίηση όλων των προηγούμενων σταδίων παρέχοντας σας ολοκληρωμένες υπηρεσίες Amazon FBA. Από το άνοιγμα του λογαριασμού και του καταστήματος σας στην Amazon μέχρι το Brand Registry και την δημιουργία αγγελιών & διαφήμισης έχετε την δυνατότητα να προωθήσετε τρία προϊόντα επιλογής σας στην Amazon με ταχύτητα και συνέπεια. Στο πακέτο περιλαμβάνεται οικονομική ανάλυση των προϊόντων σας , δημιουργία της κατάλληλης συσκευασίας και προετοιμασία για την αποστολή των εμπορευμάτων καθώς και υλοποίηση διαφημιστικών καμπανιών για την πετυχημένη είσοδο σας στην Amazon.