Αναλαμβάνουμε το άνοιγμα του λογαριασμού σας στην Amazon, μια ιδιαίτερη και πολύπλοκη διαδικασία με πολλές γραφειοκρατικές λεπτομέρειες και απαιτήσεις οι οποίες αναπροσαρμόζονται συνεχώς. Παράλληλα αναλαμβάνουμε να ρυθμίσουμε όλες τις φορολογικές και νομικές διαδικασίες που θα προκύψουν, απαλλάσσοντας σας έτσι από χρόνο και επιπλέον έξοδα σε λογιστές και δικηγόρους.