Περιγραφή

  • Δημιουργία Business Plan προσαρμοσμένο στους στόχους τις επιχείρησή σας
  • Πωλήσεις σε Marketplaces (Amazon, e-Bay, Etsy)
  • Αυτοματοποίηση διεργασιών πώλησης
  • Μέθοδοι προώθησης (Marketing – Social Media)
  • Εξαγωγές & Διεθνές Εμπόριο & χρήση 3PL (third party logistics)
  • AD campaigns & remarketing
  • Εξατομικευμένη περιήγηση πελάτη στο e-Shop προβάλλοντας περιεχόμενο και διαφημίσεις που βασίζονται στα ενδιαφέροντα του κάθε πελάτη ξεχωριστά με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης