Όχι! Εσείς δεν χρειάζεται να ξοδέψετε καθόλου χρόνο. Εμείς τ’ αναλαμβάνουμε όλα! “Τρέχουμε” εξ ολοκλήρου τη διαχείριση της σελίδας σας στο Facebook, γράφουμε τα κείμενα, δημιουργούμε τις εικόνες, που θέλουν να διαβάσουν και να δουν οι πελάτες σας και στοχεύουμε στο κατάλληλο κοινό, σύμφωνα πάντα με το πακέτο που έχετε επιλέξει. Παράλληλα είμαστε πάντα σε συνεννόηση μαζί σας και οποιαδήποτε παρέμβαση-ερώτηση-οδηγία σας είναι δεκτή.