Το κόστος κατασκευής μίας ιστοσελίδας επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως ο όγκος δεδομένων που θα δημοσιευθεί, ο εικαστικός σχεδιασμός, η εμφάνιση της κ.α. Τα πακέτα μας είναι πλήρη, καλύπτουν πάνω από το 90% των απαιτήσεων που μπορεί να ζητήσει κάποιος από μια απλή, αλλά ταυτόχρονα με μελλοντικές προεκτάσεις, ιστοσελίδα