Δεν παίζει κανένα ρόλο αν ξεκινήσουμε την συνεργασία μας την πρώτη κάθε μήνα ή στις 5 ή στις 17 του μήνα. Μπορείτε να ξεκινήσετε όποτε θέλετε και ο μήνας θα μετράει για 30 ημερολογιακές ημέρες μετά την ημέρα ενεργοποίησης του πακέτου σας.