Ναι φυσικά, οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε ιδιώτες όσο και σε επαγγελματίες. Οι υπηρεσίες μας παρέχονται από εξειδικευμένα άτομα που βρίσκονται στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου και γνωρίζουν ακριβώς τις ανάγκες σας.