Είτε το χρησιμοποιείτε για να οργανώσετε τις καθημερινές δραστηριότητες , είτε για να προγραμματίσετε τις αναρτήσεις των post σας , η τήρηση ενός ημερολογίου είναι απαραίτητο στην επιχείρηση σας.

Σας παρουσιάζουμε το marketing & sales calendar , ένα χρήσιμο εργαλείο για να οργανώσετε τις πωλήσεις σας καθ΄όλη την διάρκεια του έτους , λαμβάνοντας υπόψη αργίες και άλλες σημαντικές ημερομηνίες πωλήσεων . Οργανώστε μια επιτυχημένη στρατηγική marketing , επιλέγοντας όχι μόνο το που αλλά και το πότε θα στοχεύσετε στην αγορά στόχο σας. Σημειώστε το ημερολόγιο σας με αυτές τις σημαντικές ημερομηνίες , που αφορούν κυρίως την αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών.

 Έχετε απεριόριστες ευκαιρίες για να προωθήσετε το brand σας, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να παρακολουθείτε τις εορτές και να προγραμματίζετε εγκαίρως τις στρατηγικές σας βασιζόμενοι κυρίως και στην αγορά – στόχο

Καλή Χρονιά !!!!

Published On: 6 Φεβρουαρίου, 2022 / Categories: Digital Marketing, ecommerce, Uncategorized / Tags: , /